Zintegrowane Projektowanie

Witamy na stronie poświęconej projektowaniu zintegrowanemu w tym rozpowszechnieniu wyników projektu MaTrID.

Zintegrowane projektowanie


Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków to nowy sposób projektowania budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrym klimacie wewnętrznym. Najprościej rzecz ujmując, proces Zintegrowanego projektowania budynków:

  • Wymaga specjalnego podejścia od samego początku;
  • Wymaga wysokich umiejętności (wiedzy w szeroko pojętej dziedzinie efektywności energetycznej) i dobrej komunikacji w zespole;
  • Prowadzi do zaawansowanej integracji i współdziałania systemów;
  • Wykorzystuje nowoczesne narzędzia symulacyjne tam, gdzie mają one zastosowanie.

Pozwala to na osiągnięcie niskiego zapotrzebowania na energię w budynkach i obniżonych kosztów eksploatacyjnych przy bardzo niskim lub nawet zerowym dodatkowym nakładzie kapitałowym.

W projektowaniu zintegrowanym ważne są inwestycyjne analizy energetyczne i ekonomiczne pozwalające, aby zaprojektowany budynek spełniał wszystkie wymagania inwestora a jednocześnie nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne były jak najniższe. Działania w tym zakresie opierają się na strategii projektowania zgodnej z Piramidą Trias Energetica.

Na stronie tej można zapoznać się z wynikami projektu MaTrID, a w zakładce Platforma Wiedzy znajduje się wiele ciekawych informacji dotyczących szeroko pojętego projektowania zintegrowanego, norm, artykułów czy informacji o konferencjach i szkoleniach.UE

Odpowiedzialność za treść strony internetowej ponoszą autorzy. Nie musi ona odzwierciedlać stanowiska Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych na stronie.